Image

Ontzorg ’t onderwijzend personeel

Accreditatie?
Drukwerk onder grote tijdsdruk

Wanneer er een opleiding geaccrediteerd wordt gaat alle tijd naar de inhoud van de presentatie. Terwijl een onderwijsmanager zicht richt op de borging van de opleiding kunnen wij op het laatste moment het rapport vormgeven in de huisstijl van de school. Binnen een week is het rapport vormgegeven en gedrukt. Wil je het nog sneller, neem dan contact op.

De formule

Scholen stimuleren studenten in het leren. Onderwijselan biedt hulp. Zo kan een docent zich richten op het geven en ontwikkelen van onderwijs. Wij helpen in de vormgeving en logistiek.

 • Faciliteren in het brengen van informatie naar de student
 • Geven vorm aan rapportages, evaluaties, studiegidsen en leermiddelen

Of er nou een deadline is voordat een zelfevaluatie af dient te zijn, we denken graag mee. Sterker nog, we bieden een oplossing.

Zelfevaluaties + Kritische reflecties

Iedere 6 jaar controleert de NVAO een opleiding of kenniscentrum. Terwijl jullie bezig zijn met het beleid, borging en evaluatie zullen wij zorgdragen voor de opmaak en het drukken van de documenten.

We zien vaak dat naast het reguliere onderwijs de evaluatie in het geding komt. Op het laatste moment worde de borging en verbeteringen toegevoegd aan de zelfevaluatie. Het is dan fijn dat alles last-minute nog vormgegeven kan worden. Daar ligt onze kracht. Natuurlijk kunnen er ook voor interne audits dergelijke rapporten worden vormgegeven.

Korte lijntjes + korte projecttijd

We hebben korte lijntje met een goede drukker die gespecialiseerd is in drukwerk met kleine oplages die snel geleverd dienen te worden. Zo kan een onderwijsmanager zich (langer) richten op de inhoud met de wetenschap dat alles op tijd afkomt.

Meer weten?
Google+

Statistieken

245
producten
stapel documenten
20
formulieren
formulier
36
Factsheets
factsheets
33
Kritische reflecties
kritische reflectie
17
Zelfevaluaties
zelfevaluaties
49
Opleidingsprofielen
audit
16
Rapporten
audit
27
Studiegidsen
informatieboekjes - studiegidsen
6
Macro doelmatigheid
audit
8
Jaarverslagen
jaarverslag
29
Banieren
banieren
13
Brochures
flyers

Zelfevaluaties / Kritische reflecties

zelfevaluatieDe tijdsdruk is hoog en samen met het dagelijks onderwijs is het met een aankomende accreditatie een hele klus om de zelfevaluatie of kritische reflectie op tijd af te hebben.

We zorgen er voor dat, wat er beschreven is over beleid, borging en verbeteren wordt opgemaakt in de huisstijl van de hogeschool. Inmiddels hebben we al meer dan 36 evaluaties en reflecties opgemaakt.

Vrijwel allemaal zijn ze gedurende avonduren en weekenden vormgegeven om de opleiding zo veel mogelijk tijd te geven om zicht te richten op de inhoud.

Vanwege de vertrouwelijke informatie is er geen voorbeeld in te zien. We komen graag langs om een aantal te tonen.

Opleidingsprofielen

opleidingsprofielOm ook aan het medewerkers en docenten team te laten zien waar de opleiding voor staat en waar ze mee bezig zijn worden ook opleidingsprofielen vormgegeven. Ze zijn vaak het visitekaartje van de opleiding. Een Opleidinsprofiel biedt de mogelijkheid om:

 • Het beroepsprofiel te beschrijven
 • De onderwijsvisie toe te lichten
 • Het opleidingsmodel met opleidingsvarianten en samenwerkingen uit te werken
 • Competentie leerlijnen te tonen
 • Themalijnen / Curriculum schema’s in tabellen weer te geven
 • Kwaliteitszorg cyclus te schetsen

Voorbeeld opleidingsprofiel

Formulieren

formulier-vanbrentOok op het automatiseringsvlak heeft Onderwijselan een track-record. We hebben met de sociale opleidingen van Hogeschool Rotterdam gekeken naar de processen rondom stages. Via een balie werden veel vragen gesteld over formulieren etc. Door de formulieren te digitaliseren en te voorzien van verplichte velden kon het aantal vragen drastisch worden gereduceerd. Studenten hoeven de formulieren niet meer op te vragen. Medewerkers krijgen nu digitaal goed leesbare formulieren binnen. Waar in het verleden formulieren vaak onvolledig en onleesbaar waren is nu de informatiedichtheid vergroot.

Bekijk voorbeeld formulier

Studiegidsen

studiegids-2012Studiegidsen dan wel informatieboekjes van de opleiding worden ook al jaren door ons verzorgd. Het piekmoment valt samen met het einde van het schooljaar, daar waar de belasting voor docenten het zwaarst is. Gekeken wordt met de opleidingen naar de benodigde informatie. Het gaat hier vaak om de algemene onderwijs informatie die elk jaar verstrekt wordt aan de student.

Bekijk een studiegids van mwd

Jaarverslagen

jaarboekEen jaarverslag kan op vele manieren worden vormgegeven. Het is de kans om te laten zien waar een opleiding voor staat. Aan de hand van interviews en projecten kan het jaarverslag veranderen in een portfolio aan best practices.

 • Portfolio
 • Projecten
 • Symposia
 • Best practices
 • Publicaties

Bekijk voorbeeld portfolio  Bekijk voorbeeld jaarboek

Brochures

externe-betrekkingenVoor interne communicatie en werven van bedrijven om projecten met studenten te doen worden geregeld flyers en brochures gemaakt. Informeer studenten over studiereizen en uitwisselingsprogramma’s. Beschrijf in een brochure welke vormen van samenwerken met het werkveld mogelijk zijn.

 • Studeren in het buitenland in een notendop
 • Bedrijven informeren over praktijk integratie projecten
 • Externe betrekkingen; samenwerken
 • Factsheets voor aankomende studenten

Bekijk folder studeren in Boston

Overige producten

Er zijn nog tal van andere onderwijsproducten die we maken:

 • posters
 • nieuwsbrieven (print en online)
 • competentiegidsen
 • toetsplannen
×

OnderwijsElan is een product van VanBrent